Resselstraße 18/1 · 6020 Innsbruck

Tel. 0512 - 56 23 14 · Mo 14-16 h, Di & Do 11-14 h